Mission Positive Handprint -hanke tukee yritysten muu­tos­ky­vyk­kyyt­tä

Hanke on jatkoa Laureassa aiemmin toteutetulle Mission Zero Foodprint -hankkeelle.

Syyskuun 2021 alussa käynnistynyt Laurean koordinoima kaksivuotinen Mission Positive Handprint -hanke tukee ravitsemisalan yrityksiä muutoskyvykkyyden vahvistamisessa ja entistä ekologisempien toimintatapojen omaksumisessa. Hanke on jatkoa Laureassa aiemmin toteutetulle Mission Zero Foodprint -hankkeelle, ja se toteutetaan Laurean, JAMKin ja Savonia-ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Hankkeen rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja sen toiminta-alueita ovat Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Uusimaa.
Kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja

Hankkeessa etsitään uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ruokapalvelujen kehittämiseen ja tarjontaan pilottialueiden ravintolayrityksissä. Ravitsemisalan toimijoita verkotetaan sekä paikallisesti että ylimaakunnallisesti luoden mahdollisuuksia vertaisoppimiselle. Kehittämistyötä tehdään moniammatillisella tiimillä, johon osallistuvat hankkeen asiantuntijat sekä pilottiyritysten työntekijät, ja tavoitteena on hyödyntää yhteiskehittämisen toimintamalleja ja palvelumuotoilua. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja eli keskiössä on asiakkaan palvelupolku ja asiakaskokemus.

Hankkeen keskeinen tavoite on muutoskyvykkyyden kasvattaminen. Muut tavoitteet painottavat toimenpiteitä, joilla tuetaan vihreää siirtymää ja yritysten uudistumista yhteiskehittäen ja vertaisilta oppien, digitaalisia työkaluja hyödyntäen ja asiakasviestintää kehittäen.

Kestävää uudistumista

Ravitsemisalalla koronapandemia on koetellut yrityksiä laajasti.

Onkin tärkeää pohtia, mitkä olisivat ne keinot, joilla yritykset nousisivat koronapandemiasta uudistuneena ja valmiina kasvuun, hankkeen projektipäällikkö Anne Turunen kertoo. Uudistumisessa auttaa kyky tunnistaa tulevaisuuden trendejä ja asioita, jotka tulevat olemaan tulevaisuudessa välttämättömiä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä asioita, joista asiakkaat ovat tulevaisuudessa valmiita maksamaan.

Selkeä kehityssuunta, joka ravitsemisalan yrityksissäkin tulee jatkossa entistä paremmin huomioida, on yritystoiminnan kestävyys.

Kokeiluissa hyödynnetään myös Mission Zero Foodprint -hankkeessa laadittuja hiilineutraaliutta edistäviä toimintamalleja, jotka tuovat yritysten käyttöön laajan kirjon arjessa sovellettavia käytännön toimenpiteitä mm. hävikin hallintaan.

Hankkeessa syntyvät tulokset ovat julkisia ja näin muidenkin ravitsemisalan toimijoiden hyödynnettävissä.

Uutinen on julkaistu Laurean uutisissa 4.11.2021.