Ravintoloiden positiivista kädenjälkeä kasvattamassa

Missiona on kääntää yrityksen vastuullisuus negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseksi kädenjäljeksi. Eli pienentää päästöjä ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia niin yritykselle itselleen kuin sen asiakkaille ja ympäristölle.

Hankkeen tavoitteena on tukea ravintola-alan yritysten muutoskyvykkyyttä kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa.

Kestävää kehittämistä yli maakuntarajojen

Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa toteutettava hanke verkottaa ravitsemisalan pk-yrityksiä keskenään, ja lisää vertaisoppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmään kuuluu sekä kestävän yritystoiminnan aloittelijoita että jo pidemmälle ehtineitä yrityksiä.

Hankkeen konkreettinen toteutus etenee kuuden työpaketin avulla:

  1. Nykytila ja tavoitteet
  2. Uusien kestävien ruokapalvelukonseptien kehittäminen
  3. Vastuulliset toimintamallit ja digiratkaisut ravitsemisalalla
  4. Vastuullisuusviestinnän osaamisen kehittäminen
  5. Vertaisoppimisen menetelmät ja tiedon jakaminen
  6. Hankkeen hallinnointi, tiedottaminen ja arviointi

Läpileikkaavina teemoina ovat muutosjohtaminen ja ennakointiosaaminen, asiakaslähtöisyys ja kuluttajaviestintä, vastuullisen liiketoiminnan laskentamallit ja digitaaliset ratkaisut, sekä ravitsemusosaaminen ja kestävä ruokatarjonta.

Hankkeessa järjestetään runsaasti kaikille avoimia tapahtumia, työpajoja ja tietoiskuja. Uusia kestäviä ruokapalvelukonsepteja kehitetään hankkeeseen sitoutuneissa pilottiyrityksissä. Tulokset julkaistaan kaikkien hyödynnettäväksi monikanavaisen viestinnän avulla:

Hankkeen toteuttajat

Hanketta hallinnoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea, ja hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen rahoittajat