Ravintola-alan positiivista kädenjälkeä kasvattamassa

Mission Positive Handprint -hankkeen missiona on kääntää ravintola-alan pk-yritysten vastuullisuus negatiivisesta hiilijalanjäljestä positiiviseksi kädenjäljeksi. Eli pienentää ravintolan päästöjä, ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia sekä ravintolalle itselleen että sen asiakkaille ja ympäristölle. Avaamme seuraavaksi hieman lisää, mitä positiivisella kädenjäljellä tarkoitetaan.

Negatiivisesta ajattelusta positiiviseen

Kun pyritään kuvaamaan yrityksen ympäristövaikutuksia tai päästömääriä, esitetään asiat monesti negatiivisen hiilijalanjäljen kautta. Monessa paikkaa tottuneesti korostetaan kuinka paljon mikäkin tuote, palvelu, organisaatio tai yritys tuottaa päästöjä maailmaan. Tällaistakin tietoa tarvitaan, mutta on tärkeää pyrkiä kertomaan asioista myös positiivisemmalla tulokulmalla.

Olemme Mission Positive Handprint-hankkeessa valtavan innoissamme, että hiilijalanjäljen rinnalle on syntynyt myös positiivisia ympäristövaikutuksia esiintuovia termejä, kuten positiivinen kädenjälki, hiilikädenjälki ja ympäristökädenjälki. Ilmastoahdistuksesta ilmastoinnostukseen!

Hannaleena Uhlbäck-Ropponen, osatoteuttajan (Savonia) projektipäällikkö

Mutta mitä näillä kädenjälkitermeillä oikeastaan tarkoitetaan?

Sitran tulevaisuussanaston perusteella ”hiilikädenjälki korostaa myönteisiä päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin nyt”. Sitra on tehnyt noin kahden minuutin pituisen videon hiilikädenjäljestä, jossa on kuvattu kädenjälkiajattelun idea. Suosittelemme katsomaan videon. 

VTT:n materiaaleissa nousee esille myös ympäristökädenjälki. Ympäristökädenjälki kattaa laajemmin erilaisia ympäristövaikutuksia, kuten ilmanlaadun, ravinteet, resurssit ja veden. Samalla kädenjälki on sovellettavampi paitsi tuotteisiin myös yritys- ja hanketasolla. Lähde: VTT uutiset ja tarinat.

Mission Positive Handprint -hankkeessa puhumme positiivisesta kädenjäljestä, ja tarkoitamme sillä laajaa positiivisten vaikutusten kokonaisuutta. Vastuullisesti toimiva ravintola voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia moniin asioihin, kuten esimerkiksi biodiversiteettikadon, ilmastonmuutoksen tai antibioottiresistenssin hillitsemiseksi. Eli positiivisen kädenjäljen kasvattamisessa on kyse muustakin kuin päästöjen vähentämisestä.

Heidi Colliander, osatoteuttajan (Jamk) projektipäällikkö

Askel kerrallaan, kohti valtavaa positiivista kädenjälkeä

Kestävän kehityksen mukaisilla toimenteillä ravintola voi kasvattaa omaa positiivista kädenjälkeään aivan valtavasti. Parhaimmillaan ravintola toimii monella sektorilla vastuullisesti, ja pystyy esimerkiksi verkostojensa ja viestinnän avulla moninkertaistamaan toimenpiteidensä positiiviset vaikutukset.

Ravintolat ovat hyvin eri tasolla vastuullisuusasioissa. Mutta olipa kyseessä vastuullisuusasioiden edelläkävijä tai vasta-alkaja, omaa positiivista kädenjälkeään voi aina pyrkiä kasvattamaan.

Pienillä asioilla on merkitystä. On tärkeää saada iso joukko tekemään pieniä tekoja. Jokainen voi tehdä jotakin.

Heidi Wallin, palvelumuotoilun asiantuntija (Laurea)