Mission Positive Handprint PRO 2023 finalisti

Mission Positive Handprint -hanke on yksi PRO 2023 -tunnustuspalkintojen Vastuullisuus-sarjan kolmesta finalistista. Vastuullisuuspalkinto myönnetään taholle, joka tekee erityistä työtä kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi HoReCa -alalla. Finaalikolmikkoon pääseminen on jo itsessään upea saavutus.

Suurin kiitos vastuullisuus-sarjan finalistipaikasta kuuluu meidän 32 pilottiravintolalle, jotka ovat tämän hankkeen keskiössä, sekä kolmen ammattikorkeakoulun hanketiimeille Laureassa, Jamkissa ja Savoniassa, toteaa hanketta koordinoivan tahon projektipäällikkö Anne Turunen.

Ravintolat edistämässä vastuullisia toimenpiteitä

Mission Positive Handprint -hanke tukee ravintola-alan yritysten muutoskyvykkyyttä ja vihreää siirtymää laaja kokonaisuus huomoiden. Hankkeen pilottiteemoja ovat vastuullisuusviestintä, ruokahävikin hallinta, ruoan hiilijalanjälki, kestävät noutoruokapalvelut, uudet kestävät ruokapalvelukonseptit ja nyt erityisesti ajankohtaiseksi noussut energiakulutus. Jokerina hankkeen teemoihin nousi osallistuvien pilottiravintoloiden esiintuomana myös sosiaalinen vastuu. 

Tämä kuvastaa hyvin pilottiravintoloiden tahtoa nostaa esiin myös alan epäkohtia ja rakentaa alaa tulevaisuudessa kestävämmäksi, sanoo Mika Vitikka, hankkeen ravintola-asiantuntija Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen ravintolat ovat saaneet kokeiltavakseen valitsemiensa vastuullisuusteemojen toimintamalleja ja niitä tukevia digiratkaisuja hankkeen aikana. Ne 32 ravintolaa Uudeltamaalta, Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta, jotka ovat hankkeeseen mukaan lähteneet, ovat oman toimintansa kehittämisen kautta edistämässä ravintola-alan vastuullisuutta ja menestyksekästä liiketoimintaa laajemminkin. Positiivista kädenjälkeä on mahdollista kasvattaa, kun vastuullisista konkreettisista teoista ja hyvistä käytännöistä viestitään eteenpäin.

Hankkeen viestinnällä pyrimme saavuttamaan mahdollisimman laajaa näkyvyyttä ravintoloiden toteuttamille vastuullisille toimenpiteille, ja sitä kautta edistämään toimintatapojen leviämistä koko Suomeen, kertoo Jamkin projektipäällikkö Heidi Colliander.

Ravintola-alan positiivista kädenjälkeä kasvattamassa

Hankkeen missiona on kääntää yrityksen vastuullisuus negatiivisesta jalanjäljestä positiiviseksi kädenjäljeksi. Eli pienentää päästöjä ja saada aikaan positiivisia vaikutuksia laaja-alaisesti niin yritykselle itselleen kuin sen asiakkaille ja ympäristölle. Positiivisen kädenjäljen kasvattamiseksi hankeen merkittävänä läpileikkaavana tavoitteena on tukea ravintola-alan yritysten muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista kestävän kehityksen merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa ja asiakkaiden arvomaailmassa.

Vastuullisilla kestävää kehitystä edistävillä toimenpiteillä ravintolat voivat kasvattaa omaa positiivista kädenjälkeään valtavasti. Positiivisen kädenjäljen kasvattamisessa on kyse muustakin kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Parhaimmillaan ravintola toimii monella sektorilla vastuullisesti, ja vaikuttaa konkreettisilla teoillaan monenlaisten ympäristöongelmien hillitsemiseen sekä lisää liiketoimintansa taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä , toteaa Savonian projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen.

Kilpailun voittajat julkistetaan PRO-gaalassa 18.1.2023 Helsingin Kaapelitehtaalla. Gaalan ja tapahtuman järjestää vuosittain Aromi-lehti. Anna äänesi ja kommentoi Mission Positive Handprint -hanketta propalkinnot.fi sivustolla 15.12.2022 mennessä.

Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea, ja hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen materiaalit, tallenteet, tietoiskut ja tuleva loppujulkaisu ovat kaikkien saatavilla hankeen verkkosivulla ja Youtube-kanavalla. Mission Positive Handprint on jatkoa Laurean ja Forum Virium Helsingin vuosina 2019–2021 toteutetulle Mission Zero Foodprint -hankkeelle.

Lisätietoja voi kysyä hankkeen henkilöstöltä. Yhteystiedot löydät nettisivujemme yhteystiedot osiosta.