Hiilikädenjälki kilpailuetuna

Yleensä yritysten tuottamia päästöjä tarkastellaan hiilijalanjäljen kautta, eli kuinka paljon kasvihuonekaasuja yrityksen toiminnat suorasti tai epäsuorasti tuottavat. Tavoitteena on tietysti saada hiilijalanjälki mahdollisimman lähelle nollaa. Yrityksen kannattaa panostaa hiilijalanjäljen pienentämiseen, sillä pienempi energiankulutus tarkoittaa yleensä myös puhdasta rahan säästöä. Se on yleensä myös ensimmäinen ja ehkä ilmeisin tie vastuullisuustekoihin.

Yrityksillä on kuitenkin toinenkin tapa ryhtyä vastuullisuustekoihin, nimittäin ryhtyä tarjoamaan ratkaisuja, joilla kuluttaja pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Tätä vastuullisuustekojen muotoa kutsutaan hiilikädenjäljeksi. Ilmastonmuutoksen myötä vastuullisuus on noussut monille kuluttajille tärkeään asemaan tuotteiden tai palveluiden valinnassa. Tähän saumaan yritykset voivat pyrkiä tarjoamaan omia ratkaisujaan.

Hiilikädenjälki konseptina on lopulta hyvin yksinkertainen. Yritys tarjoaa tuotteita tai palveluja, joiden avulla kuluttajat voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Hiilikädenjäljen määrittely alkaa tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen laskemisella. Tätä tulosta verrataan toiseen samanlaiseen markkinoilla olevaan tuotteeseen. Tuotteen hiilijalanjäljen ollessa vertailukohdettaan pienempi voidaan katsoa tuotteelle syntyneen hiilikädenjälki.

Liiketaloudessa usein kysytään mitä tässä on minulle? Hiilikädenjäljessä voi olla yritykselle paljonkin. Sitä voidaan käyttää vastuullisuusviestintään tai tuotekehitykseen. Hiilikädenjäljen laskennat ovat sellaisenaan tärkeitä, mutta yksinään ne eivät vielä johda varsinaisiin vastuullisuustoimiin. Vastuullisuusviestintä on yleisin tapa hyödyntää hiilikädenjälkeä. Yritys voi käyttää vastuullisuusviestintää asiakkaiden hankintaan, nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen tai päättäjille tiedottamiseen. Vastuullisuusviestintä on kuitenkin haastava laji ja viherpesun riski on todellinen. Hyvin tehdyt hiilikädenjälkilaskennat antavatkin uskottavan pohjan vastuullisuusviestintään.

Yritys voi käyttää hiilikädenjälkilaskentoja myös tuotekehitykseen, jotta tuotteita tai palveluja voidaan kehittää vastuullisempaan suuntaa ja näin luoda mahdollista kilpailuetua. Hiilikädenjäljen ytimessä on ratkaisujen luominen ja sitä kautta asiakkaiden ja kilpailuedun hankinta.

Kirjoittaja toimi Mission Positive Handprint -hankkeessa liiketalouden harjoittelijana, jota kiinnostaa vastuullinen liiketoiminta eri muodoissaan. Häntä pyydettiin kirjoittamaan hankkeen teemoihin sopiva juttu.

Ville Teräväinen, hankeharjoittelija
22.3.2022